• Nohy v tanieri

  U nás sa môžete blamovať, strápniť, zhovadiť, zahanbiť, urobiť „fopá“, ale nenapadá mi žiadny výraz, ktorý by spomínal konkrétne nejakú časť tela, súvisiacu s hanbou.

  Naproti tomu, keď sa vo Francúzsku dobre blamujete dávate „nohy do taniera“ – (mettre les pieds dans le plat) – u anglicky hovoriacich si zas dávajú „nohy do úst“ (put one’s foot in one’s mouth), ale môže im aj „spadnúť tehla“ (drop a brick). Nemci stúpajú do misky s tukom (ins Fettnäpfchen treten), čo si priniesli zo starých časov, kedy po tme omylom stúpali do misky, do ktorej im kvapkalo zo slaninky zavesenej nad pecou.

  Strápňujúci sa Švédi búchajú do klavíra. (trampa i klaveret)

  A ako sa blamujete vy?

   

 • Frňák

  Po včerajšom slove „z dovozu“ si dnes posvietime na slovo, ktoré sme úspešne exportovali a to nie len tak hocikam, ale do viedenského nárečia.

  Nikdy by som si nebola myslela, že frňák pochádza z oravského nárečia. Skôr by som to odhadovala na nejaké západoslovenské, keďže toto slovo poznajú aj v českom jazyku. Ale čo ma dostalo, bolo slovko „Frnak“ použité v rakúskom časopise ako synonymum veľkého nosa. Vzhľadom na kombináciu spoluhlások „frn“, ktorá v nemčine neexistuje, je veľká pravdepodobnosť, že ide o slovo importované.

  Tak čo Oravci, hlásite sa k autorskému právu na frňák?

 • Samoobsluha

  Možno vám to nikdy nenapadlo, ale aj toto slovo je „z dovozu“. Nepochádza z čias Samovej ríše.

  Samoobsluha, ktorú si staršie ročníky spájajú so socializmom, k nám doputovala až z Ameriky. Tam sa začiatkom 20. storočia začali niektoré predajne potravín (grocery store) označovať ako „self-service“, pretože si kupujúci mohli naložiť svoj tovar sami. A spolu s týmto systémom predaja sme prevzali aj jeho označenie, len sme si ho doslovne preložili.

  Dnes už ani samoobsluha nepostačuje, treba nám aspoň supermarket, keď už nie rovno hypermarket. Nech nám je útechou, že ani Francúzi, hrdo dbajúci o čistotu svojho jazyka, neunikli anglicizmu „supermarché“ a „hypermarché“.

 • Fremdschämen

  Ak túžite po svojich 15 sekundách slávy, máte to dnes nesmierne jednoduché, predviesť sa pred miliónovým publikom.

  Niektoré nádejné hviezdy však vo mne vyvolávajú pocit „Fremdschämen“ – keď spievajú úplne falošne ale o to oduševnenejšie, alebo predvádzajú „triky a kúzla“ a mnohé iné a porota má problém zachovať vážnu tvár.

  Fremdschämen – to je keď vám je trápne za niekoho iného, ktorý si možno ani neuvedomuje, že sa mu smeje celý národ. Toto slovo naša materčina nepozná, ale možno by sme mohli hovoriť „sútrápnosť“ (od slova súcit a trápnosť), hoci to slovo porušuje zákon o rytmickom krátení.

  Alebo máte lepší nápad?

 • Prehadzovačka

  Keď som hľadala ekvivalent pre tento „terminus technicus“ v angličtine a nemčine, nedarilo sa mi ani za ten svet nič nájsť. Už-už by som podľahla ilúzii, že snáď za hranicami nášho Slovenska chlapi neplešivejú, alebo plešivejú dôstojne, bez prehadzovačky.   Ale predsa je tu ešte aspoň Donald Trump, ktorý prehadzovačke zachraňuje dobré meno aj v zahraničí. No taký pekný výraz ako naša prehadzovačka v angličtine neexistuje, tu je to obyčajný „combover“ (teda niečo ako prečesať). Úplne ma sklamala inak veľmi vynaliezavá nemčina, tá nemá vôbec žiadny ustálený výraz, podobne ako francúzština. O to viac som sa potešila, keď som našla švédsky výraz „Robin Hood frysir“ – áno, domysleli ste si, je to účes podľa Robina Hooda – bohatým brať, chudobným dávať.

   

 • Jaywalk

  S týmto slovom som sa po prvýkrát stretla v ďalekej Ázii, hoci pochádza z Ameriky. A v zásade by sme mali mať naň slovenský ekvivalent, keďže „jaywalk“ je u nás národným športom.

  Keď „jaywalkujete“, znamená to, že prechádzate ako chodec cez cestu tam, kde by ste to rozhodne robiť nemali. Napríklad mimo prechodu pre chodcov, alebo na červenú a podobne. Koledujete si o úraz.

  A možno práve preto, že u nás takéto nedisciplinované prechádzanie cez cestu je úplne normálne, nemáme na to ustálený výraz. Možno by sa dalo použiť antonymum od „uvedomelý“ keďže uvedomelý chodec nebude „jaywalkovať“. Slovník ponúka toho veľa.

  Ja navrhujem  nazývať niekoho, kto vyznáva „jaywalking“ ako „chodec provokatér“

 • Verschlimmbessern

  Dnes skrotím moje obľúbené nemecké slovo, na ktoré nemáme ustálený ekvivalent v slovenčine. Toto slovo totiž v sebe dokonale spája dva protiklady „verschlimmern“ (zhoršiť) a „verbessern“ (zlepšiť). K stavu „verschlimmbessern“ dochádza, keď sa k činu dostane „aktívny blbec, horší než triedny nepriateľ“ – alebo hocikto, kto v snahe pomôcť, situáciu ešte zhorší.

  Podľa mňa by sme na to v slovenčine mohli vyhradiť slovo „poriešiť“ – lebo nehnevajte sa na mňa, ale rozdiel medzi „vyriešiť“ a „poriešiť“ je ako na záchod dobehnúť a … nedobehnúť.

 • Muž alebo chlap?

  V slovenčine si môžete vybrať, či ste muž alebo chlap. Teda, pokiaľ nie ste žena. Alebo žena. Lebo žena, na rozdiel od muža, synonymum zodpovedajúce chlapovi nemá. Nie je to rodová diskriminácia?

  Slovo „muž“ je jasne staroslovanského pôvodu. Nájdeme ho v rôznych variáciách v celom dnešnom slovanskom svete: v chorvátčine a srbčine je to „muškarac“ v slovinčine „mož“ u severných susedov „mężczyzna“, na východ od nás „мужчина“ (mužčina). Ale „chlapa“ príbuzné slovanské jazyky nepoznajú. Samozrejme, s výnimkou češtiny.

  S „chlapom“ a nie „mužom“ je príbuzný „chlapec“ a poľský „chłopiec“.  V slovinčine je chlapec „deček“, v chorvátčine „dječak“. No a v češtine majú okrem chlapca ešte aj kluka.

 • Dula

  Znie to tak slovensky, nie? Aspoň ja som donedávna žila v presvedčení, že to slovo musí byť nejaký slovenský archaizmus. No nedávno som slovo „dula“ začula v americkom seriáli a tak som po ňom začala pátrať. A čuduj sa svete, ono je gréckeho pôvodu. Kto by to doň povedal, veď nemá žiadne typicky grécke slovotvorné prvky. Nuž, ale slovníky nepustia – pôvodne „doule“ bola v gréčtine otrokyňa.

  Dulu by sme si ale nemali mýliť s pôrodnou asistentkou. Dula je síce špeciálne vyškolená, ale nie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Jej úlohou je skôr poskytovať nastávajúcej matke svojou prítomnosťou pocit pohody. Dula je vo väčšine mne známych jazykov „doula“ a pôrodná asistentka je napríklad v angličtine „midwife“.

 • Hurónsky smiech

  Zamyslel sa niekto niekedy nad tým, prečo sa v slovenčine môžeme hurónsky smiať, ba priam až rehotať? Ako sa toto slovo vôbec ku nám dostalo? Je zrejme odvodené od indiánskeho kmeňa Hurónov, ktorí kedysi žili na území dnešného Ontária, no ešte v sedemnástom storočí ich značne zdecimovali epidémie osýpok a kiahní, ktoré so sebou dovliekli Európania. Hurónom teda asi veľmi do smiechu nebolo a my dnes z nepochopiteľných príčin označujeme divoký smiech ako hurónsky. Spolu s nami sa takto rehocú aj bratia Česi, ale inak sa národy smejú jednoducho divoko (raucous laughter) alebo vo veľkom (großes Gelächter).