• Aj na tomto začiatku bolo slovo: Obzerance

    Keďže toto je slovenský miniblog, načim začať slovenským slovom. Nielen v angličtine sú slová „nepreložiteľné“ do našej materčiny. Aj my v rodnom jazyku máme mnohé slová, ktoré by ste v cudzích jazykoch hľadali asi márne.

    Jedným z nich je slovo „obzerance“. Čo bude na večeru? – Obzerance! (niektorí špičkoví kuchári možno ponúknu aj obzerance s makom či tvarohom).

    Aj u vás doma bývajú obzerance? Pôvodne toto slovo síce znamenalo, že na jedenie nebude nič – ľud bol chudobný a neraz sa chodilo spať o hlade. U nás doma sme si ale obzerance prispôsobili – obzerance používame, keď sa poobzeráme po dome, čo by sa dalo zjesť a vyrobí sa z toho večera.

    Zdá sa však, že slovo „obzerance“ ostane neskrotené.