Toto bolo kedysi obľúbené zvolanie mojej mamy, keď sa udiala nejaká stredne vážna vec. Napríklad sa rozbil tanier.

Ako malej sa mi to zdalo úžasné, že moja mama ovláda cudzí jazyk, až som raz v bratislavskej električke objavila podozrivo podobný nápis – è pericoloso sporgersi, doplnený slovenským „Nenahýňajte sa z okien!“

Neviem, či naše električky ešte sú označené týmito nápismi, pravdu povediac, vek, v ktorom som v električke čítala všetko, čo mi skrížilo cestu, mám za sebou a dnes si skôr prečítam správy v mobile.

Nedávno som sa však viezla električkou po Florencii a tam mi podobný nápis ako ten môj z detstva pripomenul túto krásnu formulku.

Krásne na nej je to, že na jednej vete si môžeme ukázať, že preklad nie je len otrocký prepis textu v jednom jazyku do druhého jazyka, ale že preklad musí zohľadňovať aj kultúru národa, ktorý týmto jazykom hovorí.

Talianske è pericoloso sporgersi doslovne znamená, že nahýňanie sa je nebezpečné. Talianom je ale srdečne jedno, či aj po prijatí tejto informácie budete ašpirovať na Darwinovu cenu a vykloníte sa z okna a najbližší stĺp vám rozbije hlavu. Ste dospelý a informovaný, prijímajte vlastné rozhodnutia. My sme pre vaše blaho urobili maximum.

Na druhej strane slovenský úradnícky šimeľ vám rovno akékoľvek nahýňanie sa z okien zatrhne. No kam by sme prišli, keby sme potom na štátne trovy museli odpratávať ten svinčík po vašej rozbitej hlave. Tu sa osobná sloboda neberie až tak veľmi vážne – nie že by sa vážne brali nejaké predpisy, tie sú v zásade tiež len pre snaživcov, ale nutkaniu predpisovať a zakazovať máloktorý úradník odolá.

Často v prekladoch ide o detaily, ale detaily, ktoré dobrý prekladateľ musí poznať, aby svoj text dokonale prispôsobil cieľovému publiku.