• Sociálna sieť

  Jasné, zoberieme „social network“, pozrieme do slovníka, alebo možno ani nie – veď  čo iné ako sociálny by už len to „social“ mohlo byť a „network“ je sieť.

  Nuž, blbé je to, že v kontexte kontaktov s priateľmi slovo „social“ nemožno prekladať ako „sociálny“ – pretože sociálna sieť, to je tá štátna ustanovizeň, ktorá vás zachytí, keď prídete o prácu, alebo budete dlhodobo chorý. Slovo sociálny v slovenčine totiž má význam „týkajúci sa spoločnosti“.

  Preto máme aj sociálne zabezpečenie, sociálny prípad, sociálnu poisťovňu a sociálnu záchrannú sieť.

  Social network je sieť priateľov a kontaktov.

  Je mi jasné, že už je neskoro, aby sa na tomto niečo zmenilo, ale keď si uvedomíme, koľko zlých kalkov sme už do slovenčiny pustili, možno budeme v budúcnosti obozretnejší. Ešte predtým, než budeme vlastne hovoriť slovenskými slovami po anglicky a občas to spestríme použitím slovenských spojok.

 • Zavináč

  Svoj život si už bez zavináča ani nevieme predstaviť. Teda bez kyslej ryby ja určite, ale nie bez znaku „@“ , vďaka ktorému už nemusím čakať týždne na list od kamarátov po celom svete.

  Páči sa mi, že znak „@“ dostal v rôznych jazykoch rôzne milé pomenovania. Tak napríklad v nemčine je to „Affenschwanz“ (opičí chvost) alebo „Klammeraffe“ (zátvorková opica) vo švédčine je to „snabel-a“ (a s chobotom), v ruštine je to „собачка“ (sobačka – teda psík), v maďarčine „kukac“ (červ) – iba angličtina nemá nič špecifické iba nudné „at sign“.

 • Widget

  Tento týždeň zabŕdneme do terminológie zo sveta počítačov.

  Widžetky si môžete inštalovať buď na plochu počítača, alebo na hlavnú obrazovku „múdreho“ telefónu. Je to vlastne akási miniaplikácia, malý počítačový programček, ktorý robí divy na počkanie a zázraky do dvoch žmurknutí.

  Slovo je pôvodne asi odvodené od slova „gadget“ z námorníckeho slangu. Pre námorníkov boli gadgetmi všetky drobné mechanické vecičky, ktorých meno nepoznali, alebo zabudli.

  Takže vlastne by sme podľa tejto logiky mohli „widget“ do slovenčiny preložiť ako „serepetička“ alebo „dzindzík“, aby sa aj pekné slovenské slová udržali v bežnej slovnej zásobe.

 • Istoty

  Posledným slovom v „porevolučnom týždni“ budú „istoty“. Slovko ťažko uchopiteľné, veľmi vágne a teda naplniteľné obsahom presne podľa okrídlenej vety, že „krásu každý vníma inak“ (beauty lies in the eye of the beholder).

  Ak by sme chceli povedať, že máme istotu, že sa niečo stane, tak napríklad v nemčine máme „Gewissheit“. Ale, ak už máme nejakú právnu istotu, tak máme „Rechtssicherheit“ a v ňom obsiahnuté slovo „Sicherheit“ znamená zároveň aj bezpečnosť alebo zábezpeku. Pokiaľ však sľubujeme „istoty“, asi by sme mali použiť výraz „Zusicherungen“ – slovko, ktoré síce obsahuje „sicher“, ale v zásade je to skôr „prísľub“ a najlepšie zodpovedá slovenskému originálu.

  V angličtine na tom nebudeme o nič lepšie. „Certainty“ znamená, že mám istotu o nejakom fakte. Alebo je tu slovné spojenie „legal certainty“ teda istota, že fungujú rovnaké a predvídateľné pravidlá pre všetkých. No povedzte, dá sa slovo „certainty“ použiť v slovenskom kontexte?

 • Rodinkárstvo

  Mysleli ste si, že rodinkárstvo a protekcia sú problémom len malých krajín, ako je Slovensko, kde sa každý s každým pozná a všetci sme si rodina?

  Nie je to síce jav, ktorý by sme zaznamenali až po „nežnej“, ale zapadá do kontextu našich neduhov a preto sa dostal do výberu. V angličtine sa na rodinkárstvo používa slovko „nepotism“. Do angličtiny sa dostalo z francúzštiny a úplne pôvodne z latinského slova „nepos“, ktorým sa označoval pápežov „synovec“ (rozumej „syn“)

  V nemčine sa rodinkárstvo nazýva „Vetternwirtschaft“ – („Vetter“ je bratranec alebo iný vzdialený príbuzný, čiže ide o „hospodárenie v rodine“)

  Popri rodinkárstve však angličtina aj nemčina poznajú ešte aj nekalé vzťahy mimo rodiny. Napríklad po straníckej línii alebo medzi starými kamarátmi. V angličtine hovoríme „cronyism“ a v nemčine „Seilschaften“ („Seil“ je lano, takže tieto vzťahy sú „previazané“)

  Vo francúzštine používajú „copinage“, odvodené zrejme od slovka „copin“, čo je v zásade „kamarát“.

 • Výpalníctvo

  Ďalší jav, ktorý sa naplno prejavil až po „nežnej“, bolo výpalníctvo. Toto už nie je až také špecificky „východné“ slovíčko, možno bola dokonca táto milá praktika importovaná zo zahnívajúceho kapitalistického západu.

  O to ľahšie sa potom „výpalníctvo“ prekladá, aj keď v angličtine a nemčine používané výrazy nemajú nič do činenia s ohňom.

  V angličtine máme „racketeering“ a „extortion“ („racket“ je pôvodne veľký rámus a „extortion“ je bohapusté vydieranie).

  V nemčine sa neskrývajú za nejaké eufemizmy a tieto praktiky označujú veľmi presne ako „Schutzgelderpressung“ (vydieranie peňazí za ochranu).

  Aj vo francúzštine sa používa „vydieranie“ – „le racket“.

 • Tunelovanie

  Obdobie po „nežnej“ prinieslo so sebou privatizáciu a po nej nasledovalo „tunelovanie“. Mohli by sme si myslieť, že keďže „tunel“ je po anglicky „tunnel“ a po nemecky „Tunnel“, že aj naše nežné „tunelovanie“ dáme do angličtiny ako „tunneling“ a do nemčiny ako „Tunnelieren“, ale to by bola chyba lávky. Tieto slová síce existujú, ale nemajú význam kradnutia aktív zo sprivatizovaných podnikov.

  Ak chcete anglicky hovoriacemu partnerovi vysvetliť jednu z pliag porevolučnej doby, musíte mu povedať, že v podnikoch dochádza k „asset stripping“ („assets“ ako „aktíva“ a „stripping“ snáď ani netreba vysvetľovať)

  V nemčine sa tiež udomácnil anglicizmus „asset stripping“ ale dá sa použiť aj „Zerschlagung“ (rozbitie) alebo „Ausschlachten“ (vybrakovať, alebo vypitvať zviera).

 • Socializmus

  Keďže ešte stále máme november, bude sa krotiteľka tento týždeň venovať slovíčkam, ktoré sa častejšie, alebo vôbec, začali vyskytovať až po „víťaznom“ novembri.

  Ako prvé si zoberiem na paškál slovo „socializmus“ – alebo ako teraz hovorievame – ako bolo „za socíku“. Toto slovo samozrejme nie je nové, v reálnom socializme sme žili, budovali sme komunizmus a dnes na tieto časy niektorí s nostalgiou spomínajú.

  V angličtine ale nemôžeme použiť ekvivalent „socialism“ – pre Američanov, alebo západniarov vo všeobecnosti sme boli krajiny komunizmu, čiže tam, kde my povieme „za socializmu“, oni povedia „under communism“.

  Nemci zas hovoria o období „vor der Wende“ (teda „pred zmenou“), alebo bývalí východní Nemci hovoria „zu DDR-Zeiten“ (v dobách NDR). Od Nemca asi sotva započujete „während des Sozialismus“ – lebo skôr sa o Hitlerovom režime hovorí „die Zeit des Nationalsozialismus“ – teda „obdobie národného socializmu“.

 • Promócia

  Úspešne sme poskladali všetky skúšky, napísali záverečnú prácu, obhájili sme a teraz konečne nasleduje odmena – promócia. Pri tomto slovíčku tiež treba byť opatrný, lebo je to klasický „falošný priateľ“.

  Hoci „promotion“ vyzerá lákavo – v takom Nemecku by ste s ním veľmi nepochodili. Klasické promócie, teda slávnostné odovzdanie diplomov absolventom vysokých škôl prakticky neexistujú a iba teraz sa kde-tu začínajú objavovať pod vplyvom amerických zvykov. „Promotion“ v nemčine znamená udelenie akademického titulu doktor.  V angličtine zas „promotion“ môže byť napríklad povýšenie v práci, alebo propagácia nejakého tovaru či služby. Keď sa slávnostne odovzdávajú diplomy, deje sa to počas „graduation ceremony“ alebo sa tomu hovorí „commencement“, „convocation“ či „invocation“.

  Neuveriteľnou náhodou som práve narazila na dokonalú fotku k tejto téme. Tento „superpreklad“ zdokumentovala @evitaurban v bratislavskom OC Centrál. Na angličtinu a falošných priateľov si naozaj treba dávať pozor. Alebo viete, čo nám pán majiteľ chcel týmto povedať?

 • Docent

  Akademická oblasť je, zdá sa, plná slov, ktoré klamú telom. Tak, ako je na Slovensku „docent“ akademická hodnosť, asi niekde nad doktorom ale pod profesorom, tak je v Nemecku „Dozent“ hociktorý vysokoškolský učiteľ. Jednoducho každý, kto môže na vysokej škole vyučovať. V angličtine by sme mu mohli hovoriť „lecturer“ alebo možno „associate professor“  a hromadne sa označujú aj ako „faculty“, čo by sme mohli zas voľne preložiť ako „pedagogický zbor“ a nie len ako „fakultu“ hoci aj tento význam je možný.