A je tu opäť – deň, kedy sa všetci veselíme, lebo je 31. 12. Delobuchy strieľajú už od rána a určite do rána budú. Celý svet sa zbláznil.

Svojim anglicky hovoriacim priateľom ale neželajte merry alebo happy Sylvester. Teda, pokiaľ medzi priateľmi nemáte Sylvestra Stalloneho. Myslela som si síce, že už je aj v našich končinách notoricky známe, že po anglicky je Silvester „New Year’s Eve“ – teda predvečer Nového roku, ale dnes krátky pohľad do „sociálnych sietí“ naznačil, že tomu tak nie je.

Takže takto: v Európe sa dnes poväčšinou slávi Silvester (v nemčine niekedy aj Sylvester), vo francúzštine Le réveillon de la St. Sylvestre (alebo iba le réveillon, prípadne la St. Sylvestre), v Škótsku Hogmanay a vo Švédsku Nyårsafton (večer pred Novým rokom).  Avšak, ak píšete svoj status po anglicky, odporúčam „New Year’s Eve“ – tak ako je Štedrý večer Christmas Eve (teda predvečer vianočného dňa – Christmas Day).

Nemcom môžete zapriať aj to, aby sa do nového roku dobre prekĺzli – Guten Rutsch!