VYŽIADAŤ CENOVÚ PONUKU

Pošlite mi správu

Cena úradného prekladu je v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 491/2004 Z.z.
19,92 eur za normostranu.

Na neúradné preklady a tlmočenie z a do anglického a nemeckého jazyka v kombinácii so slovenčinou
vám rada pripravím cenovú ponuku. Pošlite mi svoj text, alebo podrobnosti o podujatí s tlmočením
a ja vám do hodiny odpoviem.

Ďakujem za vašu správu. Bola úspešne odoslaná.
Správa nebola odoslaná, prosím skúste to ešte raz.
Choose File