Ako prebieha preklad úradného dokumentu?

ÚRADNÝ PREKLAD

Ako prebieha preklad úradného dokumentu?

Ak potrebujete preložiť vysvedčenie, rodný list alebo iný úradný dokument rada vám pomôžem. Som vám k dispozícii v kombinácii nemčina – slovenčina a slovenčina – nemčina.

1. Dodáte mi
texty

Ak máte možnosť dokument naskenovať, pošlite mi ho e-mailom. Ak nemáte možnosť dokument naskenovať, môžete mi ho priniesť osobne alebo poslať doporučenou poštou. Moja kancelária sa nachádza v Bratislave-Rači a k dispozícii je aj parkovacie miesto.

2. Kedy bude preklad?

Preklad takéhoto dokumentu nie je možný na počkanie. Jedna strana textu môže trvať aj hodinu. Znamená to, že po hotový a zviazaný preklad si budete môcť prísť najskôr na druhý deň podľa rozsahu prekladaného textu.

3. Koľko to bude
stáť?

Až keď si dokument pozriem, môžem vám povedať termín dodania a cenu. Odmenu za úradné preklady stanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z. z. na 19,92 eur za normostranu. Normostrana je 1 800 znakov s medzerami (čiže 60 úderov v riadku a 30 riadkov). Minimálna cena úradného prekladu je 19,92 eur, keďže odmena sa počíta za každú, aj začatú, normostranu.

4. Odovzdanie prekladu

Dokument, ktorý mi pošlete emailom alebo poštou, preložím a vyzvem vás, aby ste si s originálom prišli vyzdvihnúť preklad. Zväzovanie trvá do 5 minút. Platba je v hotovosti.

Potrebujete preklad úradného dokumentu?

kontaktujte ma