Pôvodne som chcela písať o niečom celkom inom, ale moje dnešné slnečné popoludnie s prekladom nepekne narušila gramotnosť.

A keby iba obyčajná, ale ona to bola hneď „predčitateľská gramotnosť“!

Pche, poviete si, veď gramotnosť je „literacy“, nie je nad čím špekulovať.

Lenže ja som prekladala do nemčiny a Nemci jednoduché slovo na gramotnosť nemajú. Ťažký je život prekladateľa…

Gramotnosť, alebo ak chcete Literacy, podľa kontextu môže byť v nemčine všetko možné. Lexikálna medzera ako svet. A to, prosím pekne, v jazyku „básnikov a mysliteľov“ (Sprache der Dichter und Denker) ako o svojom jazyku Nemci sami radi hovoria.

Ešteže majú aspoň výraz na negramotnosť. To je buď Analphabetismus alebo Analphabetentum.

Lenže predčitateľská gramotnosť – to som si v prvom rade musela vygúgliť, že čo to vôbec je.  (Ak by ste náhodou nevedeli, tak  ide o kompetenciu dieťaťa objavovať vo svojom okolí všetko, s čím súvisí svet písma a čísel, schopnosť reagovať na čítaný text, porozumieť mu, zreprodukovať ho, napodobňovať a graficky zaznamenať, čo vidí.) Už ste múdrejší? Lebo ja ani veľmi nie.

Takže Krotiteľka a Traja pátrači zapriahli Gúgla a po asi pol hodine intenzívneho úsilia sa dopátrali k niečomu – snáď – použiteľnému aj v nemčine – Vorläuferfertigkeiten des Schriftsprachenerwerbs – schopnosti predchádzajúce naučeniu sa písomného jazyka. Pekne krkolomné.

Zlatá slovenská gramotnosť!

Koniec vzdelávacieho okienka a zajtra to snáď bude trochu zábavnejšie, keďže pôjde o „business speed dating“.