Keď to nejde, tak to jednoducho nejde. Sedíte pred prázdnym listom papiera alebo pred bielou obrazovkou a každé slovo do blogu z vás ide ako z chlpatej deky. Neviem, čo zvyknete z chlpatej deky ťahať, podľa mňa v tom našom idióme chýba upresnenie. Ja doma nemám chlpatú deku, takže nemôžem empiricky odskúšať, čo by sa z nej dalo ťahať.

Ale stále lepšie je ťahať čokoľvek (hoci aj žuvačku) z chlpatej deky, než nechať si v nemčine ťahať niečo z nosa. (sich etwas aus der Nase ziehen lassen). No čo už len dobré môže z nosa vyliezť. Mne minulý týždeň napríklad nádcha. A to teda dobré nebolo.

V angličtine vám zas vytrhajú zuby (it’s like pulling teeth), prípadne, ak budete mať protekciu, tak si násilie neodnesú vaše zuby, ale kamene, z ktorých sa bude získavať krv (getting blood out of a stone).

Tak nech sa vám v práci darí lepšie, ako mne tu pri ťahaní slov z chlpatej deky.