Internet je plný nepodarených prekladov. Asi nikoho neobišla fotka čínskej reštaurácie s pôvabným názvom „Translate Server Error“.

A hoci minulý týždeň prebehla médiami správa o tom, že umelá inteligencia porazila človeka v hre GO, čo je, vraj, zásadný prelom vo vývoji umelej inteligencie, rovnako minulý týždeň kolegyňa prekladateľka objavila strojom preloženú stránku obce Smilno, ktorá sa v angličtine hrdí názvom „smilniť“ (fornicate) a v nemčine je (okrem iného) plná plynu „voll Gas“. Môžem si síce položiť otázku, ako inak, ak nie zvýšeným počtom smilníkov na meter štvorcový, získala obec svoje meno, ale na rozdiel od stroja by človek vedel, že názov obce neradno takto doslovne „prekladať“.

Tento smutno-smiešny príbeh ma inšpiroval k vypísaniu veľkej súťaže.

Nie, nejdem hľadať najnevydarenejší preklad, aj keď by sa možno našlo pár kandidátov. No nechcem nikoho zhadzovať.

Mojím poslaním je pomáhať malým a stredným slovenským podnikom preniknúť na nemecký trh. Trh s 80 miliónmi  potenciálnych zákazníkov je určite lákavý. Potenciálnych zákazníkov však treba osloviť jazykom, ktorý bude nielen zrozumiteľný (teda nie strojový), ale zohľadní aj moderné a aktuálne trendy v jazyku a v spoločnosti. A presne to je moja špecialita.

Víťaz súťaže dostane odo mňa špičkový preklad webu (alebo iných propagačných materiálov) úplne zadarmo.

Viac o podmienkach súťaže nájdete na FB fanpage Krotiteľka slov. (https://www.facebook.com/KrotitelkaSlov/?fref=nf)