• Docent

  Akademická oblasť je, zdá sa, plná slov, ktoré klamú telom. Tak, ako je na Slovensku „docent“ akademická hodnosť, asi niekde nad doktorom ale pod profesorom, tak je v Nemecku „Dozent“ hociktorý vysokoškolský učiteľ. Jednoducho každý, kto môže na vysokej škole vyučovať. V angličtine by sme mu mohli hovoriť „lecturer“ alebo možno „associate professor“  a hromadne sa označujú aj ako „faculty“, čo by sme mohli zas voľne preložiť ako „pedagogický zbor“ a nie len ako „fakultu“ hoci aj tento význam je možný.

 • Krúžkovica

  Opäť slovo, ktoré budete napríklad Nemcovi dosť ťažko vysvetľovať, keďže nepoznajú ani len vysokoškolské krúžky. (Alebo teda aspoň za mojich študentských čias nepoznali. A vlastne, čo ja viem, či to ešte existuje na slovenských vysokých školách?)

  V Nemecku to bolo jednoducho tak, že na začiatku ročníka si študenti zakúpili knižku s názvom „Zoznam prednášok, seminárov a cvičení“ celej školy a vybrali si, čo potrebujú a čo ich zaujíma.  V Anglicku som sa tiež s krúžkom nestretla, ale to, že krúžky neexistovali a krúžkovica ako odvodené slovo už vôbec nie, samozrejme neznamená, že by študenti v zahraničí neoslavovali. Len na to asi nemajú také írečité slovo. Väčšinou som sa stretla iba s pojmom „Party“, či už v Nemecku alebo v Anglicku.  Alebo o nejakom viete? Ak áno, sem s ním.

 • Maturita

  Tak sme úspešne absolvovali stužkovú a hor sa na maturitu. Dalo by sa povedať, že toto slovo „klame telom“. Aj v angličtine existuje slovo  „maturity“, ale znamená to zrelosť. (a odtiaľ sme si ju importovali s miernym významovým posunom ako maturitu – dobu splatnosti cenných papierov).

  Skúška zrelosti sa skladá v Nemecku ako „Reifeprüfung“ alebo aj „Abitur“ a „Matura“ je rakúske pomenovanie našich maturitných skúšok, ktoré sme si zrejme priniesli ešte zo spoločnej monarchie. V Anglicku, Walese a Severnom Írsku majú „A-levels“ a Škóti majú svoj vlastný certifikát, alebo aj „Advanced Higher“. Naši bakalári by si mali dať pozor vo Francúzsku lebo „le baccalauréat“ je tam maturita.

 • Stužková (slávnosť)

  Stužková sa u nás vraj traduje od začiatku 19. storočia a údajne pochádza z Nemecka. Škoda len, že táto tradícia označovania stužkou sa tam nezachovala a preložiť slovo stužková vôbec nie je jednoduché. Teda, pokojne môžete použiť napríklad doslovný „Schleifenfest“, alebo „Ribbon ceremony“, ale váš zahraničný poslucháč sotva bude tušiť, o čom točíte.

  Stužková sa ako taká zachovala len u nás (snáď v Česku) a u južných susedov v Maďarsku, kde sa rozdávajú modré stužky a hovorí sa tomu „Szalagavató“ (tiež to vraj znamená niečo ako stužková slávnosť). Zaujímavé je, že napríklad Belgičania, Taliani, či Poliaci svoju „stužkovú“ oslavujú ako „stodňovku“ – ostáva im ešte sto dní do začiatku maturitných skúšok.

 • Nohy v tanieri

  U nás sa môžete blamovať, strápniť, zhovadiť, zahanbiť, urobiť „fopá“, ale nenapadá mi žiadny výraz, ktorý by spomínal konkrétne nejakú časť tela, súvisiacu s hanbou.

  Naproti tomu, keď sa vo Francúzsku dobre blamujete dávate „nohy do taniera“ – (mettre les pieds dans le plat) – u anglicky hovoriacich si zas dávajú „nohy do úst“ (put one’s foot in one’s mouth), ale môže im aj „spadnúť tehla“ (drop a brick). Nemci stúpajú do misky s tukom (ins Fettnäpfchen treten), čo si priniesli zo starých časov, kedy po tme omylom stúpali do misky, do ktorej im kvapkalo zo slaninky zavesenej nad pecou.

  Strápňujúci sa Švédi búchajú do klavíra. (trampa i klaveret)

  A ako sa blamujete vy?

   

 • Frňák

  Po včerajšom slove „z dovozu“ si dnes posvietime na slovo, ktoré sme úspešne exportovali a to nie len tak hocikam, ale do viedenského nárečia.

  Nikdy by som si nebola myslela, že frňák pochádza z oravského nárečia. Skôr by som to odhadovala na nejaké západoslovenské, keďže toto slovo poznajú aj v českom jazyku. Ale čo ma dostalo, bolo slovko „Frnak“ použité v rakúskom časopise ako synonymum veľkého nosa. Vzhľadom na kombináciu spoluhlások „frn“, ktorá v nemčine neexistuje, je veľká pravdepodobnosť, že ide o slovo importované.

  Tak čo Oravci, hlásite sa k autorskému právu na frňák?

 • Samoobsluha

  Možno vám to nikdy nenapadlo, ale aj toto slovo je „z dovozu“. Nepochádza z čias Samovej ríše.

  Samoobsluha, ktorú si staršie ročníky spájajú so socializmom, k nám doputovala až z Ameriky. Tam sa začiatkom 20. storočia začali niektoré predajne potravín (grocery store) označovať ako „self-service“, pretože si kupujúci mohli naložiť svoj tovar sami. A spolu s týmto systémom predaja sme prevzali aj jeho označenie, len sme si ho doslovne preložili.

  Dnes už ani samoobsluha nepostačuje, treba nám aspoň supermarket, keď už nie rovno hypermarket. Nech nám je útechou, že ani Francúzi, hrdo dbajúci o čistotu svojho jazyka, neunikli anglicizmu „supermarché“ a „hypermarché“.

 • Fremdschämen

  Ak túžite po svojich 15 sekundách slávy, máte to dnes nesmierne jednoduché, predviesť sa pred miliónovým publikom.

  Niektoré nádejné hviezdy však vo mne vyvolávajú pocit „Fremdschämen“ – keď spievajú úplne falošne ale o to oduševnenejšie, alebo predvádzajú „triky a kúzla“ a mnohé iné a porota má problém zachovať vážnu tvár.

  Fremdschämen – to je keď vám je trápne za niekoho iného, ktorý si možno ani neuvedomuje, že sa mu smeje celý národ. Toto slovo naša materčina nepozná, ale možno by sme mohli hovoriť „sútrápnosť“ (od slova súcit a trápnosť), hoci to slovo porušuje zákon o rytmickom krátení.

  Alebo máte lepší nápad?

 • Prehadzovačka

  Keď som hľadala ekvivalent pre tento „terminus technicus“ v angličtine a nemčine, nedarilo sa mi ani za ten svet nič nájsť. Už-už by som podľahla ilúzii, že snáď za hranicami nášho Slovenska chlapi neplešivejú, alebo plešivejú dôstojne, bez prehadzovačky.   Ale predsa je tu ešte aspoň Donald Trump, ktorý prehadzovačke zachraňuje dobré meno aj v zahraničí. No taký pekný výraz ako naša prehadzovačka v angličtine neexistuje, tu je to obyčajný „combover“ (teda niečo ako prečesať). Úplne ma sklamala inak veľmi vynaliezavá nemčina, tá nemá vôbec žiadny ustálený výraz, podobne ako francúzština. O to viac som sa potešila, keď som našla švédsky výraz „Robin Hood frysir“ – áno, domysleli ste si, je to účes podľa Robina Hooda – bohatým brať, chudobným dávať.

   

 • Jaywalk

  S týmto slovom som sa po prvýkrát stretla v ďalekej Ázii, hoci pochádza z Ameriky. A v zásade by sme mali mať naň slovenský ekvivalent, keďže „jaywalk“ je u nás národným športom.

  Keď „jaywalkujete“, znamená to, že prechádzate ako chodec cez cestu tam, kde by ste to rozhodne robiť nemali. Napríklad mimo prechodu pre chodcov, alebo na červenú a podobne. Koledujete si o úraz.

  A možno práve preto, že u nás takéto nedisciplinované prechádzanie cez cestu je úplne normálne, nemáme na to ustálený výraz. Možno by sa dalo použiť antonymum od „uvedomelý“ keďže uvedomelý chodec nebude „jaywalkovať“. Slovník ponúka toho veľa.

  Ja navrhujem  nazývať niekoho, kto vyznáva „jaywalking“ ako „chodec provokatér“